Blip ulkomedia

TILAUSEHDOT

OSAPUOLET

Tämän tilauksen myyjäosapuolena toimii myyntisivustoa ylläpitävä yhtiö (jäljempänä Myyjä) ja ostajana ostotilauksen tekijäksi rekisteröitynyt yhtiö (jäljempänä Ostaja).

 

SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

Mikäli Ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan Myyjä laskuttaa Ostajaa 20 % peruutetun sopimuksen hinnasta. Jos Ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan myöhemmin kuin kaksi (2) viikkoa ennen mainoskampanjan alkua, Myyjä laskuttaa ostajalta koko sopimuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

 

MAKSUEHDOT

Maksuehto on kampanjan alusta 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuviivästyksestä peritään kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko.

 

MAINOSMATERIAALIEN TOIMITUS

Digitaalisten mediatilojen valmiit mainosmateriaalit tulee toimittaa vähintään 3 päivää ennen kampanjan alkua. Ostaja vastaa siitä että toimitetut aineistot eivät poikkea aineisto-ohjeista. Mikäli digitaaliset aineistot toimitetaan edellä mainitun toimitusajan jälkeen eivätkä ne vastaa aineisto-ohjeita, Myyjällä on oikeus veloittaa Ostajalta aineiston muokkaamisesta tai konvertoimisesta aiheutuvat kulut.

 

MAINONNAN SISÄLTÖ

Ulkomainonnan tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. Jos Ostajan kampanja sisällöstä johtuvista syistä joudutaan keskeyttämään, ei Myyjä ole velvollinen korvaamaan tästä Ostajalle aiheutuvia kuluja, kustannuksia tai menetyksiä.

 

VASTUUNRAJOITUS

Myyjä ei ole Ostajalle missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten menetetystä tuotosta tai kolmannen osapuolen vaatimuksista. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

 

YLIVOIMAINEN ESTE

Myyjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Tällaiseksi katsotaan Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja joka estää Myyjää täyttämästä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ilman, että Myyjä voi kohtuullisin toimin tai kustannuksin tällaista estettä poistaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, kapina, sisäinen levottomuus, työselkkaus, luonnonmullistus, tulipalo, tuontikielto tai muu viranomaisen toimenpide, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

 

SOPIMUKSEN SIIRTO

Myyjällä on oikeus siirtää asiakkaan kanssa solmimansa sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen toiselle yhtiölle.

 

SÄHKÖNJAKELUN JA INTERNETYHTEYKSIEN HÄIRIÖT

Myyjä ei ole vastuussa sähkön jakelussa tai Internetyhteyksissä tapahtuvista katkoksista.